Emigranten, Östra piren

mötesplatsen växer

med nybyggnation